Računovodske storitve

  • vodenje temeljnih poslovnih knjig
   • vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev
   • vodenje analitičnih evidenc osnovnih sredstev in drobnega inventarja
   • vodenje notranjih analitičnih evidenc po željah in potrebah strank
  • priprava računovodskih izkazov za zunanje poročanje
  • izdelava medletnih predračunov in obračunov za notranje potrebe
  • računovodska analiza poslovanja
  • sprotna kontrola in opozarjanje na pomanjkljivosti
  • celovite računovodske storitve
  • obračun plač in drugih prejemkov iz naslova delovnega razmerja
  • obračun drugih oblik izplačil ( avtorske in podjemne pogodbe, najemnine..)
  • priprava poročila za AJPES, SPIZ, usklajevanje s FURS)


Menjava računovodskega servisa


Za vsakega podjetnika je menjava računovodskega servisa dodatna obremenitev. Zakaj in kdaj torej menjati računovodski servis ?


Najprimernejši čas za menjavo računovodskega servisa je takrat, ko podjetnik ali odgovorna oseba v podjetju ne dobi pravočasno ustreznih knjigovodskih evidenc in ustreznih računovodskih informacij, ki bi morale spremljati sprejemanje poslovnih odločitev.Cenik


Pri izračunu ponudbe / izračuna stroška računovodskih storitev za posamezno stranko upoštevamo izhodiščne cene posameznih storitev, dokončen izračun/ ponudbo pa pripravimo po temeljitem razgovoru s posamezno stranko, kjer skupaj z njo ugotovimo, kako lahko njihovo poslovanje in medsebojno sodelovanje poenostavimo in s tem pridemo do ugodnejšega izračuna. Vsekakor pa pri postavljanju cene ni merilo število dokumentov, še manj zneski, ki so na teh dokumentih.


Na poslovanje stranke gledamo celostno, ne želimo biti le knjigovodje, ki po   avtomatizmu beležijo poslovne dogodke, s strankami gradimo in razvijamo partnerski odnos.Izbira računovodskega servisa?


Vsi, ki potrebujejo računovodske storitve in izbirajo računovodski servis, se morajo zavedati, da nepoznavanje predpisov ni opravičilo za njihova  napačna ravnanja.  Zato je za dobro in usklajeno poslovanje nujno izbrati računovodski servis, ki zna in zmore slediti njihovim željam in potrebam.


Dober računovodski servis lahko podjetnikom prihrani marsikatero težavo in strošek. Enako, kot računovodski servis predhodno izvede  razgovor s stranko, na tak način bi moral uporabnik računovodskih storitev preveriti kaj mu v določeni ceni ponuja računovodski servis.