Nevtrom d.o.o. je uveljavljen in sodoben računovodski servis, ki že od leta 1999 nudi kakovostne in strokovne storitve na področju računovodstva, davčnega svetovanja, poslovnega in kadrovskega svetovanja. Kot majhno podjetje smo prilagodljivi in odzivni. Posebno pozornost namenjamo strokovni usposobljenosti zaposlenih, nenehnemu nadgrajevanju znanja in izkušenj predvsem na področju računovodstva in davkov.


Osnovni cilj, navkljub majhnosti podjetja nuditi veliko, to izražamo tudi v osebnem in individualnem pristopu do poslovnih partnerjev, ne glede na njihovo organizacijsko obliko ali branžo. S strokovnimi storitvami računovodskega in davčnega svetovanja, podpore kadrovskim storitvam in drugim poslovnim odločitvam, skupaj s strankami, gradimo dolgoročno sodelovanje, ki dosega in presega začrtane cilje.


Davčno svetovanje, poleg celovitega računovodskega svetovanja, predstavlja obsežen del našega sodelovanja z uporabniki storitev. Usposobljeni smo, da v sodelovanju  z uporabniki  optimiziramo davčne in poslovne bilance in jih spremljamo na njihovi poti v poslovno odličnost.Kdo so naročniki vaših storitev?


Naročniki naših storitev so predvsem podjetniki in majhne družbe, ki se ukvarjajo z zelo širokim naborom dejavnosti:   storitvene dejavnosti na vseh področjih, proizvodnja  in  dejavnost trgovine znotraj in zunaj meja Slovenije. Posebej lahko izpostavimo odlično obvladovanje problematike na področju DDV in mednarodnega obdavčevanja. Zadnje čase pa k nam prihaja vse več društev, ki želijo imeti urejeno poslovanje in s tem še več uspehov na področju društvenih dejavnosti.
Prednosti našega računovodskega servisa


Prednost našega računovodskega servisa so naše  20 letne izkušnje na področju računovodstva za podjetja in podjetnike, zato hitro zaznamo in prepoznamo morebitne pasti pri poslovanju posameznikov in jih nanje pravočasno opozorimo.


Prednost našega računovodskega servisa je v tem , da smo majhni in prilagodljivi. Delo s stranko v našem servisu ne predstavlja zgolj rutinsko in predpisano knjiženje prejete dokumentacije ter pripravo zaključnega računa do predpisanega roka. Že vseskozi med letom spremljamo poslovanje svojih strank vsebinsko in vrednostno, opozarjamo na odstopanja, spremljamo usklajenost poslovanje z zastavljenimi načrti  tako, da konec leta ni težav in neljubih presenečenj pri izdelavi poslovnih in davčnih poročil.


Prednost našega računovodskega servisa je  dobro poznavanje zakonskih predpisov, ki regulirajo poslovanje poslovnih subjektov na domačem in tujih trgih. Stranke lahko usmerjamo po poti optimizacije poslovanja. Prednost našega računovodskega servisa je , da smo za specifične probleme in nujne informacije dosegljivi tudi izven delovnega časa in tovrstne nujno reševanje problemov posebej ne zaračunavamo.


Iz katerih delov Slovenije je največ naših naročnikov?


Večino naših strank je iz regije Posavja in Dolenjske, imamo pa že utečeno delo tudi s strankami izven naše regije. Za enostavnejše , predvsem storitvene dejavnosti nudimo možnosti oddaljenega dela.


Smo prilagodljivi in odzivni.