Kadrovske storitve

    • prijava in odjava delavcev

    • prijave in odjave drugih oblik dela
    • priprava predlogov pogodb o zaposlitvi
    • pomoč pri optimizaciji zaposlovanja
    • pomoč pri pripravi obveznih letnih dokumentov za kadre (določitev letnega dopusta, regresa, razporeditev delovnega časa..)


Komu so namenjene kadrovske storitve?


Kadrovske storitve so namenjene našim strankam, ki se prvenstveno posvečajo vsebini in vodenju svojih poslov, ne obvladujejo pa postopkov zaposlovanja, ne najdejo vseh informacij o možnostih sofinanciranja delovnih mest.


Zato jim nudimo pomoč in svetovanje tudi  na področju kadrov.


Pomagamo jim pripraviti razpisne dokumente, pogodbo o zaposlitvi vložimo prijavne obrazce in jih opozorimo na povezavo med delovnimi mesti in oceno tveganja ter izjavo o oceni varnosti, ki jo mora imeti posamezen delodajalec.